fbpx

SPLOŠNI POGOJI UPORABE

 

Za namen tega pravnega obvestila pojem spletna stran zajema vse spletne strani na naslovu www.arhnasvet.si.

 

1. Pravice intelektualne lastnine
Imetnik avtorskih pravic na vseh avtorskih delih, ki so na kakršenkoli način vključeni v spletno stran, je BELO, Oblikovanje prostora, Matic Brdnik s.p. (v nadaljevanju: BELO).

 

Vse pravice pridržane. Uporabnik lahko vsebine na spletni strani uporablja izključno za svojo osebno, to je nekomercialno rabo. Vsaka druga oblika uporabe vsebin spletne strani (kot je npr. kopiranje, reproduciranje, distribuiranje in podobno) v komercialne namene je prepovedana in bo kazensko in odškodninsko preganjana.

 

1.1. Omejitev uporabe informacij in gradiv
Informacije in gradiva, ki so prikazana na tej strani, lahko uporabnik naloži z mreže za svojo osebno domačo rabo, pri čemer ne sme spreminjati označb avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah. Dovoljeno je nalaganje in tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv na spletni strani ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja je prepovedano. Prav tako je prepovedana uporaba kateregakoli elementa spletne strani za kakršnekoli druge namene kot za izključno osebno, nekomercialno, domačo rabo.

 

BELO ne odgovarja za obliko in vsebino spletnih mest, ki so na kakršenkoli način povezane s spletno stranjo. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih mest je odgovornost BELO za vse primere izključena.

 

2. Omejitev odgovornosti
BELO se bo trudil, da bodo podatki na spletni strani pravilni in ažurni, vendar BELO niti druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri izdelavi spletne strani ali še sodeluje pri nadgradnjah spletne strani, ne more biti odgovorna za navadno škodo, izgubljeni dobiček ali nepremoženjsko škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi uporabe spletne strani ali nezmožnosti uporabe le-te.

 

BELO se bo trudil za nemoteno delovanje spletne strani, vendar ne more biti odgovoren za navadno škodo, izgubljeni dobiček ali nepremoženjsko škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi motenega delovanja spletne strani.

 

BELO lahko kadarkoli brez predhodnega obvestila spremeni spletno stran.

 

3. Varstvo osebnih podatkov / politika zasebnosti

Namen politike zasebnosti (v nadaljevanju: politika) BELO, Oblikovanje prostora, Matic Brdnik s.p. je seznanitev kupcev, potencialnih kupcev ali obiskovalcev spletnih mest Arhitekturni nasvet z nameni in pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov.

 

BELO, Oblikovanje prostora, Matic Brdnik s.p., Čekovnik 40, 5280 Idrija, Slovenija e-naslov: info@arhnasvet.si (v nadaljevanju: BELO ali ponudnik ali upravljavec osebnih podatkov) varuje varuje vaše osebne podatke na način, da se zagotavlja njihovo varstvo ves čas poslovanja.

 

V podjetju BELO cenimo vašo zasebnost, zato vaše podatke vedno skrbno varujemo.

 

Ta politika zasebnosti se lahko kadarkoli spremeni ali dopolni, brez predhodnega opozorila ali obvestila. Z uporabo spletnih strani ponudnika po spremembi ali dopolnitvi posameznik potrjuje, da soglaša s spremembami in dopolnitvami.

Vse naše aktivnosti v zvezi z obdelavo osebnih podatkov so v skladu z veljavno evropsko zakonodajo (predvsem Uredbo (EU) 2016/697 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o pretoku takih podatkov (Splošna uredba o varstvu podatkov ali GDPR) in ter konvencijami Sveta Evrope (ETS št. 108, ETS  št.181, ETS št. 185, ETS št. 189)) in nacionalno zakonodajo Republike Slovenije (Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 94/07), Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT, Ur. l. RS, št. 96/09 in 19/15) itd.).

 

Politika zasebnosti obravnava ravnanje z osebnimi podatki, ki jih BELO dobi od vas, kadar obiščete in uporabite spletno mesto Arhitekturni nasvet ali mu jih posredujete na drug način.

 

3.1. Upravljavec in pooblaščena oseba za varstvo podatkov

Upravljavec osebnih podatkov je podjetje BELO, Čekovnik 40, 5280 Idrija, Slovenija.

 

V podjetju BELO je imenovana pooblaščena oseba za varstvo podatkov, ki je dosegljiva na elektronskem naslovu info@arhnasvet.si.

 

V primeru, da imate v zvezi z uporabo te politike ali v povezavi z uveljavljanjem vaših pravic, ki izhajajo iz te politike, kakršnokoli vprašanje, se obrnite na pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov, preko kontakta navedenega v naslednji točki politike.

 

3.2. Podatki o pooblaščeni osebi

Podjetje: BELO, Oblikovanje prostora, Matic Brdnik s.p. 

E- naslov: info@arhnasvet.si

 

3.3. Osebni podatki

Osebni podatek je informacija, ki vas identificira kot določenega ali določljivega posameznika. Določljiv je posameznik takrat, ko ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za posameznikovo fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto.

 

Ponudnik, skladno z nameni opredeljenimi v nadaljevanju te politike zbira naslednje osebne podatke:

 

-Osnovni podatki o uporabniku (ime in priimek, naslov prebivališča, lokacija),

 

-Kontaktni podatki in podatki o vaši komunikacij z upravljavcem (elektronski naslov, telefonska številka, datum, ura in vsebina email komunikacije),

 

-Podatke o uporabnikovih nakupih in izdanih računih (datum in kraj nakupa, kupljene storitve, cene kupljenih storitev, skupni znesek nakupa, številka in datum izdaje računa, oznaka osebe, ki je izdala račun ter podatke o reševanju reklamacij.

 

-Podatki o uporabnikovi uporabi spletnega mesta upravljavca (datumi in ure obiskov spletnega mesta, obiskane strani oz. URLji, čas zadrževanja na posamezni spletni strani, število obiskanih strani, skupni čas obiska spletnega mesta, opravljene nastavitve na spletnem mestu) ter podatki o uporabi prejetih sporočil (e-pošta) upravljavca.

 

-Osebne podatke, ki jih uporabnik prostovoljno poda z izpolnitvijo obrazcev, npr. v okviru nagradnih iger, izpolnjevanja naročilnic ali kontaktnih obrazcev.

 

-Druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno poda ponudniku ob podani zahtevi za določene storitve, kolikor so ti podatki potrebni za izvajanje storitve. Ponudnik ne izbira in ne obdeluje vaših osebnih podatkov, razen kadar mu vi to omogočite ali v to privolite, npr. Preko uporabe spletne strani, ob naročilu storitve itd. Ponudnik vaše podatke obdeluje tudi, kadar za zbiranje osebnih podatkov obstaja zakonska podlaga, pogodbena podlaga ali kadar ima ponudnik za obdelavo zakonit interes.

 

Vaše osebne podatke pridobivamo tudi na podlagi uporabe piškotkov na naši spletni strani.

 

Ponudnik zbira le tiste osebne podatke, ki so ustrezni in potrebni za to, da se izpolnijo nameni za katere se ti podatki obdelujejo.

 

Časovno obdobje, v katerem Ponudnik hrani zbrane podatke, je podrobneje opredeljeno v poglavju Hramba osebnih podatkov te Politike.

 

3.3.1. Obdelava na podlagi pogodbe

Vaše podatke potrebujemo, kadar je to potrebno za sklenitev, izvajanje in izpolnitev pogodbenih obveznosti. Posredovanje osebnih podatkov je v tem primeru prostovoljno.

 

V primeru, da osebnih podatkov ne zagotovite, s ponudnikom ne morete skleniti pogodbe, prav tako vam ponudnik ne more zagotoviti izvedbe storitev oziroma dobaviti produktov.

 

3.3.2. Obdelava na podlagi podane privolitve

Vaše podatke obdelujemo, kadar nam za to podate izrecno privolitev. Kadar bo obdelava potekala na podlagi privolitve, bomo predhodno poskrbeli, da vam bodo na voljo vse informacije, ki jih potrebujete za vašo odločitev. Vaše soglasje, lahko kadarkoli prekličete. V kolikor privolitev prekličete, vam ponudnik nekaterih storitev ne bo mogle zagotavljati.

 

3.3.3. Obdelava na podlagi zakonitega interesa

Ponudnik lahko podatke obdeluje tudi na podlagi zakonitega interesa, za katere si ponudnik prizadeva, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov. V primeru uporabe zakonitega interesa ponudnik vedno opravi presojo skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov.

 

V primeru obdelave na podlagi zakonitega interesa ima uporabnik pravico do ugovora. Več o vaših pravicah si lahko preberete v nadaljevanju politike.

 

3.3.4. Obdelava na podlagi zakona

Vaše osebne podatke obdelujemo, kadar takšno obdelavo od nas zahteva zakonodaja, ki nas zavezuje (npr. davčna zakonodaja zapoveduje hrambo izdanih računov). Te osebne podatke obdelujemo skladno z zahtevami zakonodaje.

 

3.4. Nameni obdelave osebnih podatkov

Ponudnik zbira in obdeluje vaše osebne podatke za naslednje namene:

 

-Komuniciranje z vami glede zagotavljanja naših storitev ter odgovarjanje na vaša povpraševanja: sem padajo zlasti obvestila in odgovarjanja na povpraševanja, reševanje pritožb, izpolnjevanje anket o zadovoljstvu ipd. Navedeno obdelavo izvajamo na podali zakonitega interesa zagotavljanja učinkovite komunikacije in uspešnega poslovanja BELO v razmerju do uporabnikov.

 

-Sklenitev in izpolnitev obveznosti, ki izhajajo iz sklenjen pogodbe: sklenitev in izvajanje pogodbe, sklenjene s ponudnikom, vključno s ponudnikovo izpolnitvijo vaših naročil (zagotovitev storitev), komunikacijo z vami, preveritvijo vaših plačil in izpolnitvijo drugih obveznosti ponudnika in/ali vaših obveznosti. Oseben podatke obdelujemo na podlagi pogodbe in pred-pogodbenega odnosa. V primeru da nam ne posredujete vseh podatkov, nujnih za sklenitev pogodbe si pridržujemo pravico, da naročilo odložimo ali prekličemo.

 

Neposredno obveščanje o posebnih ponudbah in drugih vsebinah preko e-maila: V BELO, Oblikovanje prostora, Matic Brdnik s.p. vas bomo na podlagi dane privolitve obveščali o svojih storitvah in ponudbi ter vsebinah preko e-maila. Kupec lahko kadarkoli zahteva prekinitev tovrstnega komuniciranja in obdelave osebnih podatkov na način, da prekliče privolitev. Podano soglasje lahko kadarkoli prekličete preko kontaktov navedenih na spletnem mestu.

 

Splošna statistična obdelava o kupcih in njihovih naročilih ter potencialnih kupcih (kontaktih) za namene internih analiz prodaje ponovnih nakupov, agregatnega obnašanja kupcev, optimizacije oglaševanja in poslovne optimizacije: V BELO, Oblikovanje prostora, Matic Brdnik s.p. izvajamo splošno obdelavo podatkov o kupcih in njihovih naročilih ter potencialnih kupcev (kontaktih), na podlagi katerega izvajamo interne analize prodaje, ponovnih nakupov in agregatnega obnašanja kupcev ter spremljamo in optimiziramo svojo poslovno učinkovitost. To nam omogoča tudi optimizacijo poslovanja in oglaševanja ter nuditi cenovno dostopne storitve.

 

-Avtomatsko email komuniciranje z uporabnikom na podlagi njegovega oz. njenega začetka spletnega nakupnega procesa.

 

Osnovno prilagojeno komuniciranje (preko e-maila, obvestil preko brskalnika, informacij na spletnem mestu, socialnih omrežij) s ponudbami in vsebinami: v okviru prilagojenega komuniciranja vam skušamo predstaviti ustrezne ponudbe in druge vsebine, ki bi vam bile lahko zanimive na podlagi vaših preteklih interakcij z nami. Za to uporabljamo naslednje vaše podatke: demografski podatki (spol, starost), zgodovina nakupov (kupljene storitve in število nakupov), enostavno obravnavanje na spletnem mestu Arhitekturni nasvet (ogled posameznih izdelkov ali vsebin, ki lahko sproži pošiljanje prilagojenih sporočil), brez uporabe teh podatkov za tvorjenje uporabniških profilov. Pri tem se nikakor ne posvečamo podatkom posameznika, temveč izvajamo agregatno obdelavo večjih skupin. Na podlagi tega je odvisno katera sporočila boste prejeli od nas. Kupec lahko komuniciranje kadarkoli prekine preko povezave za odjavo v prejetih sporočilih ali s pisno zahtevo na e-naslov: info@arhnasvet.si

 

Uporaba Facebook oglaševalskega orodja Facebook Custom Audiences (“Facebook prilagojena občinstva”): V BELO, Oblikovanje prostora, Matic Brdnik s.p. pri spletnem oglaševanju uporabljamo tudi storitev Facebook Custom Audiences in sicer v sklopu pridobljenega soglasja za komuniciranje s prilagojenimi ponudbami in vsebinami na podlagi uporabnikovega.

 

-Uveljavljanje pravnih zahtevkov, zaščite naših pravic in reševanje sprov: osebne podatke za namen zbiramo skladno z zakonom.

 

-Zakonske obveznosti: vaše podatke zbiramo zaradi izpolnjevanja zakonskih obveznosti npr. shranjevanje računov za potrebe davčne zakonodaje. Vaše podatke obdelujemo le v takem obsegu, kot je to potrebno za izpolnitev zakonskih zahtev.

 

3.5. Hramba osebnih podatkov

Ponudnik bo hranil vaše osebne podatke le toliko časa, dokler bo to potrebno za uresničitev namena, zaradi katerega so bili osebni podatki zbrani.

 

Tiste osebne podatke, ki jih Ponudnik obdeluje na podlagi zakona, Ponudnik hrani za obdobje, ki ga predpisuje zakon.

 

Tiste osebne podatke, ki jih Ponudnik obdeluje zaradi izvedbe pogodbenega odnosa s posameznikom, Ponudnik hrani za obdobje, ki je potrebno za izvršitev pogodbe in še 5 let po njenem prenehanju, razen v primerih, ko pride med vami in Ponudnikom do spora v zvezi s pogodbo; v takem primeru hrani Ponudnik podatke še 5 let po pravnomočnosti sodne ali arbitražne odločbe ali poravnave ali, če sodnega spora ni bilo, 5 let od dneva mirne rešitve spora.

 

Tiste osebne podatke, ki jih Ponudnik obdeluje na podlagi osebne privolite posameznika Ponudnik hrani trajno, do preklica te privolitve s strani posameznika. Ponudnik take podatke izbriše še pred preklicem le, kadar je že dosežen namen obdelave osebnih podatkov.

 

Po preteku obdobja hrambe upravljavec osebne podatke učinkovito in trajno izbriše ali anonimizira, tako da jih ni več mogoče povezati z določenim posameznikom.

 

3.6. Pogodbena obdelava osebnih podatkov

Ponudnik lahko posamezna opravila v zvezi z obdelavo vaših podatkov zaupa drugim osebam (pogodbenim obdelovalcem). Pogodbeni obdelovalci lahko zaupane podatke obdelujejo izključno v imenu ponudnika, v mejah ponudnikovega pooblastila (v pisni pogodbi oziroma drugem pravnem aktu) in skladno z nameni, ki so opredeljeni v tej politiki zasebnosti.

 

Pogodbeni obdelovalci, s katerimi sodeluje ponudnik so:

-računovodski servis; odvetniške pisarne in drugi ponudniki pravnega svetovanja,

-ponudniki obdelave podatkov in analitike,

-vzdrževalci IT sistemov,

-ponudniki pošiljanja e-poštnih sporočil (npr. Mailchimp in drugi),

-ponudniki plačilnih sistemov, kot so Ayden, PayPal, PayU, Klarna in drugi),

-ponudniki sistemov za upravljanje odnosov s kupci (npr. Microsoft),

-ponudniki rešitev za spletno oglaševanje (npr. Google, Facebook).

 

Ponudnik ne bo posredoval vaših osebnih podatkov tretjim nepooblaščenim osebam.

 

Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru upravljavčevih navodil in osebnih podatkov ne smejo uporabiti za zasledovanje kakršnihkoli lastnih interesov.

 

Upravljavec in uporabniki osebnih podatkov ne iznašajo v tretje države (izven držav članic Evropskega gospodarskega prostora – članice EU ter Islandija, Norveška in Liechtenstein) in v mednarodne organizacije, razen v ZDA – vsi pogodbeni obdelovalci v ZDA so vključeni v program Privacy Shield.

 

3.7. Svoboda izbire

Informacije, ki jih o sebi posredujete, nadzorujete vi. Če se odločite, da vaših podatkov ponudniku ne boste posredovali, potem vam določenih storitev ne bomo mogli zagotavljati.

 

Posamezniki, ki se želite odjaviti iz e-novic Arhitekturnega nasveta, nam to sporočite na e-naslov info@arhnasvet.si. Če se spremenijo vaši osebni podatki (poštna številka, e-naslov, fizični naslov, telefonska številka), vas prosimo, da nas o spremembah obvestite na e-naslov info@arhnasvet.si.

 

Avtomatično beleženje informacij (neosebni podatki)

Kadar koli dostopate na spletno stran, se splošni, neosebni podatki (število obiskov, povprečen čas obiska na spletni strani, obiskane strani) avtomatično beležijo (ne kot del prijave). Te informacije uporabljamo za merjenje privlačnosti naše spletne strani in izboljševanje vsebin in uporabnosti. Vaši podatki niso predmet nadaljnje obravnave in niso posredovani tretji stranki.

 

3.8. Piškotki

Piškotki so neopazne datoteke, ki so začasno shranjene na vašem trdem disku in omogočajo ponudniku prepoznavanje vašega računalnika, ko naslednjič obiščete spletno stran. Ponudnik uporablja piškotke le za zbiranje informacij, ki zadevajo uporabo spletne strani, in za optimizacijo svojih internetnih oglasnih aktivnosti.

 

Oglaševalski piškotki spremljajo posameznikovo uporabo spletne strani Ponudnika, razen če se posameznik z uporabo piškotkov na strani ne strinja.

 

Več o piškotkih in njihovi uporabi si lahko preberete na naši strani “Piškotki”.

 

3.9. Varnost

Ponudnik si močno prizadeva za zagotovitev varnosti osebnih podatkov. Vaši podatki so ves čas zaščiteni pred izgubo, uničenjem, ponarejanjem, manipuliranjem in neavtoriziranim dostopom ali neavtoriziranim odkritjem.

 

3.10. Pravice posameznika glede obdelave podatkov

Če imate kakršna koli vprašanja v zvezi z našo politiko varovanja osebnih podatkov ali obdelavo vaših osebnih podatkov, se lahko kadarkoli obrnete na nas. Pišite nam na info@arhnasvet.si. Na podlagi vaše zahteve vam bomo posredovali zahtevane podatke ali (skladno z zakonsko ureditvijo) poskrbeli za uresničitev vaših pravic.

 

V zvezi z obdelavo imate naslednje pravice:

-Pravica do preklica privolitve: če ste kot posameznik privolili v obdelavo vaših osebnih podatkov (v enega ali več določenih namenov), imate pravico, da to svojo privolitev kadarkoli prekličete, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica. Privolitev je možno preklicati s pisno izjavo, ki se pošlje upravljavcu na kontakt, naveden na spletnem mestu. Preklic privolitve za obdelavo osebnih podatkov za posameznika nima nobenih negativnih posledic ali sankcij. Vendar pa je možno, da upravljavec posamezniku po preklicu privolitve za obdelavo osebnih podatkov morda ne bo več mogel nuditi posamezne ali več svojih storitev, če gre za storitve, ki jih brez osebnih podatkov ni mogoče nuditi (npr. klub ugodnosti ali prilagojeno obveščanje).

 

-Pravica dostopa do osebnih podatkov: kot posameznik imate pravico od ponudnika (upravljavca osebnih podatkov) dobiti potrditev, ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki, in, kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in določene informacije (o namenih obdelave, o vrstah osebnih podatkov, o uporabnikih, o obdobjih hrambe oz. merilih za določitev obdobij, o obstoju pravice do popravka ali izbrisa podatkov, pravice do omejitev in ugovora obdelavi in pravice do pritožbe pri nadzornem organu, o viru podatkov, če podatki niso bili zbrani pri vas, o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, razlogih zanj ter pomenu in posledicah take obdelave za vas, ter druge informacije v skladu s členom 15 GDPR);

 

-Pravica do popravka osebnih podatkov: kot posameznik imate pravico doseči, da ponudnik brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z vami. Kot posameznik imate, ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave;

 

-Pravica do izbrisa osebnih podatkov (»pravica do pozabe«): kot posameznik imate pravico doseči, da ponudnik brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z vami, ponudnik pa mora podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati, kadar obstaja eden od naslednjih razlogov:(a) podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani oz. drugače obdelani, (b) če prekličete privolitev, za obdelavo pa ne obstaja druga pravna podlaga, (c) če ugovarjate obdelavi, za obdelavo pa ne obstajajo prevladujoči zakoniti razlogi, (d) podatki so bili obdelani nezakonito, (e) podatke je treba izbrisati za izpolnitev pravnih obveznosti v skladu s pravom EU ali pravom države članice, ki velja za ponudnika, (f) podatki so bili zbrani v zvezi s ponudb storitev informacijske družbe. Kot posameznik pa v določenih primerih, opisanih v 3. odstavku člena 17 GDPR, nimate pravice do izbrisa podatkov;

 

-Pravica do omejitve obdelave: kot posameznik imate pravico doseči, da ponudnik omeji obdelavo, kadar obstaja eden od primerov: (a) če oporekate točnosti podatkov za obdobje, ki ponudniku omogoča preveriti točnost podatkov, (b) obdelava je nezakonita, vi pa nasprotujete izbrisu podatkov, namesto tega pa zahtevate omejitev njihove uporabe, (c) ponudnik podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, vendar pa jih vi potrebujete za uveljavljanje, izvajanje in obrambo pravnih zahtevkov, (d) ste vložili ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi ponudnika prevladajo nad vašimi razlogi;

 

-Pravica do prenosljivosti podatkov: kot posameznik imate pravico, da prejmete osebne podatke v zvezi z vami, ki ste jih posredovali ponudniku, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in imate pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da bi vas ponudnik, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral, in sicer kadar: (a) obdelava temelji na privolitvi ali na pogodbi in (b) se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi. Kot posameznik imate pri uresničevanju navedene pravice do prenosljivosti pravico, da se osebni podatki neposredno prenesejo od enega upravljavca (ponudnika) k drugemu, kadar je to tehnično izvedljivo;

 

-Pravica do ugovora obdelavi: kot posameznik imate na podlagi razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, pravico, da kadarkoli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov, ki je potrebna za opravljanje nalog v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene ponudniku (točka (e) člena 6 (1) GDPR) ali je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva ponudnik ali tretja oseba (točka (f) člena 6 (1) GDPR), vključno z oblikovanjem profilov na podlagi navedenih obdelav; ponudnik preneha obdelovati osebne podatke, razen če dokaže nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov. Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene trženja, ima posameznik pravico, da kadarkoli ugovarja obdelavi podatkov v zvezi z njim za namene takega trženja, vključno z oblikovanjem profilov, kolikor je povezano s takim neposrednim trženjem; kadar posameznik ugovarja obdelavi za namene neposrednega trženja, se podatki ne obdelujejo več v te namene. Kadar se podatki obdelujejo v znanstveno- ali zgodovinsko-raziskovalne namene ali statistične namene, ima posameznik pravico, da iz razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem, ugovarja obdelavi podatkov v zvezi z njim, razen če je obdelava potrebna za opravljanje naloge, ki se izvaja iz razlogov javnega interesa;

 

-Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu: brez poseganja v katerokoli drugo (upravno ali drugo) pravno sredstvo imate kot posameznik pravico, da vložite pritožbo pri nadzornemu organu, zlasti v državi, v kateri imate običajno prebivališče, v kateri je vaš kraj dela ali v kateri je domnevno prišlo do kršitve (v Sloveniji je to Informacijski pooblaščenec), če menite, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z vami krši predpise o varstvu osebnih podatkov. Brez poseganja v katerokoli drugo (upravno ali izvensodno) sredstvo imate kot posameznik pravico do učinkovitega pravnega sredstva, in sicer zoper pravno zavezujočo odločitev nadzornega organa v zvezi z njo, prav tako pa tudi v primeru, kadar nadzorni organ vaše pritožbe ne obravnava ali vas v treh mesecih ne obvesti o stanju zadeve ali o odločitvi o pritožbi. Za postopke zoper nadzorni organ so pristojna sodišča države članice, v kateri ima nadzorni organ sedež. Posameznik lahko vse zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, naslovi, v pisni obliki, na upravljavca, in sicer na kontakt, naveden na spletnem mestu “Kontakt”. Za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko upravljavec od posameznika zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da posameznika ne more zanesljivo identificirati. Upravljavec mora na zahtevo posameznika, s katero ta uveljavlja svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki, odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve.

 

3.11. Obvestilo nadzornemu organu o kršitvi varstva osebnih podatkov

V primeru kršitve varstva osebnih podatkov je Ponudnik o tem dolžan obvestiti pristojni nadzorni organ, razen kadar je verjetno, da s kršitvijo niso bile ogrožene pravice in svoboščine posameznikov. Kadar ob kršitvi obstaja sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, je Ponudnik o kršitvi dolžan obvestiti policijo in/ali pristojno tožilstvo.

 

V primeru, da gre za kršitev, ki lahko povzroči veliko tveganje za pravice in svoboščine posameznikov, je Ponudnik dolžan o kršitvi nemudoma oz. kadar to ni mogoče, brez nepotrebnega odlašanja, obvestiti posameznike, na katerega se osebni podatki nanašajo. Obvestilo posamezniku mora biti izvedeno v razumljivem in jasnem jeziku.

 

3.12. Dostop do socialnih omrežij

Preko naše spletne strani lahko dostopate do spodaj opredeljenih spletnih vtičnikov, ki jih ponudnik uporablja pri svojem delovanju:

 

-Facebook

-Instagram

-Youtube

 

Vsako izmed navedenih socialnih omrežij pri zagotavljanju svojih storitev deluje skladno s svojimi pogoji uporabe in svojimi politikami zasebnosti. BELO, Oblikovanje prostora, Matic Brdnik s.p. v zvezi z uporabo družbenih omrežij, za katere omogoča dostop preko svoje spletne strani ne prevzema nobene odgovornosti. Vprašanja in uveljavljanje pravic je potrebno nasloviti na posamično družbeno omrežje.

 

3.13. Objava sprememb

Vsaka sprememba naše politike o varovanju osebnih podatkov bo objavljena na tem spletnem mestu.

Posodobljeno: 24.06.2020

 

4. Splošno
Za morebitne spore iz naslova uporabe spletne strani se uporabi slovenska zakonodaja. Za rešitev morebitnih sporov je pristojno sodišče v Ljubljani.

 

Z uporabo spletne strani uporabnik potrjuje, da je sprejel tu opisane pogoje in da se z njimi strinja.